base de datos internacional de animales desaparecidos international database for misssing animals internationale datenbank für vermisste tiere base de données internationale des animaux disparus SUCHE NACH VERMISSTEN TIEREN - SEARCH FOR MISSING ANIMALS BUSCAR ANIMALES PERDIDOS - RECHERCHE D'ANIMAUX DISPARUS

It ýitdi – pişik ýitdi – tapyldy?

Üns beriň : Haýwanlar – Haýwanlary goramak guramalary – Haýwanlary goraýjylar

It ýa-da pişik tapdyňyzmy?

Missingitirim bolan haýwanlaryň halkara maglumatlar bazasynda MICRO-CHIP belgileri bolan itleri we pişikleri gözläň. Gözleg we netijeler 109 dilde bar!

Möhüm: Haýwan dostlar – DOG eýeleri – Pişik eýeleri

Seresaplyk hökmünde itiňizi ýa-da pişigiňizi halkara it we pişik maglumatlar bazasyna giriziň!

Itiňiz ýa-da pişigiňiz tapylanda habar bermek üçin aragatnaşyk maglumatlaryňyzy giriziň .

“ÇIP MERKEZI”

Häzir registrasiýa ediň: https://www.chipzenrale.com