base de datos internacional de animales desaparecidos international database for misssing animals internationale datenbank für vermisste tiere base de données internationale des animaux disparus SUCHE NACH VERMISSTEN TIEREN - SEARCH FOR MISSING ANIMALS BUSCAR ANIMALES PERDIDOS - RECHERCHE D'ANIMAUX DISPARUS

Aub ploj lawm – miv ploj – pom?

XIM : VETS – KEV TIV THAIV KEV KOOMTES – LUB TSIAJ THEM

Koj puas pom muaj dev lossis miv?

Nrhiav cov uas ploj lawm & cov miv nrog MICRO-CHIP tus naj npawb hauv peb cov ntaub ntawv thoob ntiaj teb ntawm cov tsiaj ploj lawm. Kev tshawb thiab soj ntsuam muaj nyob hauv 109 hom lus!

TSEEM CEEB: TSO PHOOJ YWG COV PHOOJ YWG – TSO COV NEEG UA HAUJ LWM – CAT OWNERS

Raws li kev ceev faj, nkag rau koj cov dev lossis miv hauv peb cov dev thoob ntiaj teb thiab cov ntaub ntawv miv!

Nkag mus rau koj cov ntsiab lus tiv tauj kom tau txais ntawv ceeb toom thaum pom koj tus dev lossis miv.

“CHIP CENTER”

NOOG TAM SIM NO: https://www.chipzenrale.com